دامنه شمول و بخش ها

دامنه شمول و بخش‌های جایزه ملّی تعالی سازمانی

همه سازمان‌ها و بنگاه‌های ایرانی که در زمینه‌های مختلف فعالیت می‌کنند، می‌توانند متقاضی جایزه ملّی تعالی سازمانی باشند.

این جایزه به تفکیک در پنج بخش ذیل اعطا می‌شود:

  1. بخش ساخت و تولید
  2. بخش خدمات
  3. بخش سلامت
  4. بخش آموزش
  5. بخش عمومی و غیرانتفاعی

هر یک از بخش‌‌های پنج گانه فوق نیز می‌توانند در دو گروه “سازمان‌‌های کوچک و متوسط” و “سازمان‌های بزرگ” تقسیم‌بندی ‌شوند که متناسب با تعداد کارکنان آنها این تقسیم‌بندی صورت می‌پذیرد.

سازمان‌های با تعداد کارکنان ۱۵۰ نفر یا بیشتر در گروه سازمان‌های بزرگ و سازمان‌های با تعداد کارکنان کمتر از ۱۵۰ نفر، در گروه سازمان‌های کوچک و متوسط قرار می‌گیرند.

ملاک محاسبه تعداد کارکنان، میانگین شاغلین سازمان در سه ماهه اول دوره اعطای جایزه است.

در ادامه هر کدام از بخش‌های فوق الذکر به طور مختصر توضیح داده می‌شوند:

  1. بخش ساخت و تولید

کلیه سازمان‌ها یا شعب و نمایندگی آنها که در زمینه تولید محصول فیزیکی فعالیت کرده و محصولات تولید شده یا فرآیندهای ساخت را به فروش می‌رسانند، همچنین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، معدن کاوی و ساختمان‌سازی می‌توانند در این بخش از جایزه شرکت کنند.

توجه: سازمان‌هایی که در بخش ساخت و تولید قرار دارند، انتفاعی هستند. تا کنون از صنایع مختلفی مانند فولاد، خودروسازی، قطعه سازی، نیروگاهی، صنعت سیمان، صنایع پتروشیمی، پالایشگاه نفت و گاز، داروسازی، مسکن ، کاشی و سرامیک و لوازم خانگی، در جایزه حضور داشته اند.

  1. بخش خدمات

کلیه سازمان‌ها یا شعب و نمایندگی آنها که در زمینه فروش خدمات فعالیت می‌کنند، می‌توانند در این بخش از جایزه شرکت کنند.

توجه: سازمان‌هایی که در بخش خدمات قرار دارند، انتفاعی هستند. تا کنون از صنایع مختلفی مانند بانک، بیمه، خدمات مهندسی، خدمات پیمانکاری، موسسات حسابرسی، خدمات ICT، شرکت گاز، فروشگاه های زنجیره ای، صنعت آب و فاضلاب، در جایزه حضور داشته اند.

  1. بخش سلامت

شرکت‌کنندگان در این بخش از جایزه عبارتند از سازمان‌هایی که در ارائه خدمات طبی، جراحی و بهداشت و درمان مستقیماً با افراد سر و کار دارند، اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی، عمومی، خصوصی، دولتی و نیز برخی از شعب یا نمایندگی سازمان‌ها می‌توانند در این بخش از جایزه شرکت کنند.

تا کنون تعداد قابل توجهی از بیمارستان ها و مراکز درمانی در جایزه حضور داشته اند.

  1. بخش آموزش

شرکت‌کنندگان در این بخش از جایزه عبارتند از سازمان‌هایی که خدمات آموزشی را در کل کشور ارائه می‌کنند، اعم از سازمان‌های انتفاعی و غیر انتفاعی، عمومی، خصوصی، دولتی و نیز برخی از شعب یا نمایندگی آنها می‌توانند در این بخش از جایزه شرکت کنند.

  1. بخش عمومی

کلیه سازمان‌های عمومی دولتی و غیر دولتی و شعب یا نمایندگی آنها می‌توانند در این بخش از جایزه شرکت کنند.

توجه: سازمان‌هایی که در بخش عمومی قرار دارند، غیر انتفاعی هستند. تا کنون از نیروهای انتظامی، استانداری، جهاد کشاورزی، در این جایزه حضور داشته اند.

سطوح تعالی و امتیازات

سطوح تعالی در جایزه ملّی تعالی سازمانی

سطوح تعالی، سازمان‌ها را در دستیابی به تعالی متمایز می‌کند و میزان موفقیت آنها را در دستیابی به تعالی، نشان می‌دهد. جایزه ملّی تعالی سازمانی، دارای سطوح زیر است:

تندیس‌های بلورین، سیمین و زرّین

تقدیرنامه برای تعالی

گواهی تعهد به تعالی

فرآیند جایزه در هر کدام از این سطوح و در هر کدام از بخش‌های جایزه ملّی تعالی سازمانی به تفکیک به اجرا گذاشته شده و برندگان هر یک از سطوح در هر گروه، بطور جداگانه انتخاب و معرفی می‌شوند.

سازمان‌هایی که به هر یک از سطوح تعالی دست پیدا کنند، می‌توانند از نشان مربوط به همان سطح (نشانهای تعالی) در تبلیغات خود استفاده کنند. دستیابی به هر یک از سطوح فوق به میزان امتیاز کسب شده در ارزیابی بستگی دارد.

“سازمان سرآمد سال” در هر دوره جایزه معرفی می‌شود.

سازمان سرآمد سال سازمانی است که تنها برنده سطح تندیس زرین در بالاترین بازه ۵۰ امتیازی در آن سال است. در صورتی که در بالاترین بازه ۵۰ امتیازی بیش از یک سازمان برنده تندیس زرین وجود داشته باشد؛ یکی از این سازمانها، توسط کمیته داوری به عنوان سازمان سرآمد در آن سال انتخاب و معرفی می‌شود.

امتیازات و شرایط دستیابی  به سطوح تعالی

حدنصاب و شرایط دستیابی  به سطوح تعالی  در جدول زیر آمده است:

سطح تعالی امتیاز ویژگی‌ها و سایر شرایط
تندیس زرین بیش از ۶۵۰ سازمان‌های متقاضی دریافت “تندیس”، باید ویژگی‌های زیر را دارا باشند:

۱- تعیین یکی از مدیران ارشد به عنوان مدیر تعالی سازمانی

۲- فرآیند خود ارزیابی در سازمان بطور سیستماتیک نهادینه شده و در زمان ارسال اظهارنامه، از آخرین خود ارزیابی بیش از یک سال نگذشته باشد.

۳- تدوین، توسعه، اولویت‌بندی و جاری‌سازی برنامه‌های بهبود، مبتنی بر نتایج حاصل از خود ارزیابی

۴- اثبات روند بهبود قابل ملاحظه حداقل طی سه سال اخیر

۵- تعادل بین امتیاز توانمندسازها و نتایج؛ اختلاف امتیاز توانمندسازها و امتیاز نتایج نباید از ۱۰% امتیاز کل بیشتر باشد.

۶- هر یک از مفاهیم بنیادین در سازمان دارای مصادیق بارز و آشکار باشد و انعکاس منفی بارز و آشکار از عملکرد سازمان متقاضی در اذهان ذینفعان مشهود نباشد.

۷- حصول سازمان به مرحله‌ای که از طریق بهینه‌کاوی بیرونی، اعم از فرآیندها و شاخص‌های عملکردی، در صدد کسب بهبود باشد.

۸- جهت دستیابی به تندیس بلورین، سازمان متقاضی باید در غالب شاخص‌ها با بهترین سازمان‌ها در کلاس خود قابل مقایسه باشد.

۹- جهت دستیابی به تندیس سیمین، سازمان متقاضی باید در غالب شاخص‌ها با سازمان‌های در کلاس جهانی قابل مقایسه باشد.

۱۰- جهت دستیابی به تندیس زرین، سازمان متقاضی علاوه بر قابل مقایسه بودن با سازمان‌های در کلاس جهانی، باید نقش الگو داشته و بتواند در بسیاری از زمینه‌ها توسط دیگر سازمان‌ها مورد الگوبرداری قرار گیرد.

۱۱- امتیاز معیارهای فرآیندها، نتایج مشتری و نتایج کلیدی عملکرد برای دستیابی به تندیس‌های بلورین و سیمین باید در بازه ۴۱ تا ۵۰ درصد، یا بیش از آن و برای دستیابی به تندیس زرین در بازه ۵۱ تا ۶۰ درصد، یا بیش از آن باشد.

سیمین بیش از ۵۵۰
بلورین بیش از ۴۵۰
تقدیرنامه ۵ ستاره بیش از ۴۵۰  سازمان‌های متقاضی دریافت “تقدیرنامه برای تعالی”، باید ویژگی‌های زیر را دارا باشند:

۱-      تعیین یکی از مدیران ارشد به عنوان مدیر تعالی سازمانی

۲-      اجرای یکی از روش‌های خود ارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی که در زمان ارسال اظهارنامه، از آخرین خود ارزیابی بیش از یک سال نگذشته باشد.

۳-     تدوین، توسعه، اولویت‌بندی و جاری‌سازی برنامه‌های بهبود که بر اساس خود ارزیابی استخراج شده باشد.

۴-     سازمان متقاضی، باید نتایج حاصل از اجرای حداقل یکی از برنامه‌های بهبود ناشی از فرآیند خود ارزیابی را که نشان‌دهنده اثربخش بودن استقرار مدل تعالی سازمانی باشد، ارائه کند.

۵-     سازمان متقاضی باید در غالب شاخص‌ها با متوسط سازمان‌ها در حوزه فعالیت خود قابل مقایسه باشد.

۴ ستاره بیش از ۴۰۰
۳ ستاره بیش از ۳۵۰
۲ ستاره بیش از ۳۰۰
گواهینامه امتیازدهی ندارد سازمان‌های متقاضی دریافت “گواهی تعهد به تعالی”، باید ویژگی‌های زیر را دارا باشند:

۱- اجرای یکی از روش‌های خود ارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی که به وسیله آن بتوان نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود را استخراج کرد.

۲- استخراج و اولویت‌بندی برنامه‌های بهبود

۳- به اجرا گذاردن برنامه‌های بهبود

۴- در مجموع در شرکت متقاضی باید حداقل در سطح مدیران ارشد و میانی آشنایی کاملی با مدل، مفاهیم و معیارهای آن وجود داشته باشد

برای این منظور یک نفر از مدیران ارشد را به عنوان مدیر تعالی سازمانی منصوب و دوره‌های آموزشی مرتبط با مدل تعالی سازمانی را برگزار کرده باشد

تعهد رهبران شرکت به اجرای برنامه‌های بهبود و انجام خود ارزیابی‌های دوره‌ای در چارچوب مدل تعالی سازمانی مشهود باشد.

تذکر مهم:

سازمان‌هایی که برای نخستین بار در فرآیند جایزه ملّی حضور می‌یابند، یا در دوره‌های قبل شرکت کرده‌اند ولی موفق به دستیابی به هیچ یک از سطوح تعالی نشده‌اند، توصیه می‌شود که برای یکی از سطوح گواهی تعهد به تعالی یا تقدیرنامه برای تعالی شرکت کنند.

در صورتی که این سازمان‌ها علاقمند به حضور در سطح تندیس‌ها باشند، ضروری است گزارشی در حداکثر ۶ صفحه که در برگیرنده اطلاعاتی در ارتباط با فرآیند آموزش‌های مرتبط با تعالی سازمانی، اجرای فرآیند خود ارزیابی، استخراج، اولویت‌بندی و اجرای برنامه‌های بهبود است، تهیه و حداکثر تا دو ماه قبل از آخرین مهلت تحویل اظهارنامه، آن را به دبیرخانه تحویل دهند.

متقاضیانی که به حد نصاب تندیس‌ها دست نیابند، در صورتی که شرایط دریافت “تقدیرنامه برای تعالی” و “گواهی تعهد به تعالی” را احراز کنند، در صورت تمایل، تقدیرنامه یا گواهی نامه به آنها اعطا خواهد شد.

برترین سازمان‌های شرکت‌کننده در فرآیند اعطای جایزه ملّی تعالی سازمانی که دستاوردهای شاخصی در بعضی زمینه‌های مرتبط با مدل تعالی سازمانی داشته باشند، ‌جهت الگوبرداری سایرین، انجام فرآیند بهینه‌کاوی و استفاده از بهترین تجارب، به انتخاب کمیته داوران در مراسم اعطاء جوایز، معرفی خواهند شد.

سازمان‌هایی که موفق به دریافت هر یک از تندیس‌ها می‌شوند، می‌توانند با ذکر سال دریافت تندیس، ‌به مدت ۳ سال از نشان آن در اطلاع‌رسانی‌ها و تبلیغات خود استفاده نمایند.

مقررات عمومی و ارکان

مقررات عمومی جایزه ملّی تعالی سازمانی

عدم افشا و محرمانه تلقی شدن مدارک

نام متقاضیان، نوشته‌ها و هر گونه اطلاعات دیگری از جمله امتیازات آنها در ضمن فرآیند ارزیابی توسط دبیرخانه جایزه محرمانه تلقی می‌شود. دسترسی به این اطلاعات برای کسانی که مستقیماً در ارزیابی و فرآیندهای اجرایی نقش دارند و محققانی که توسط دبیرخانه جایزه مشغول به کار هستند، آزاد است. بدین روی تمامی کسانی که امکان دستیابی و رؤیت اظهارنامه را دارند، “موافقتنامه رازداری” را امضاء می‌کنند و متعهد می‌شوند که هیچ‌گونه اطلاعاتی را بدون اجازه رسمی از مالک اطلاعات به هیچ نحو منتشر نکنند.

دبیرخانه جایزه تمامی فعالیت‌های لازم را برای اطمینان از عدم افشای اطلاعات متقاضیان بکار گرفته و در عین حال هیچگونه مسؤولیتی در قبال محرمانه تلقی نشدن اطلاعات از سوی ارزیابان بیرونی ندارد.

حق عدم پذیرش متقاضیان از سوی دبیرخانه

متقاضیانی که شرایطشان با الزامات ذکر شده در دامنه شمول و الزامات مطابقت نداشته باشد، توسط دبیرخانه جایزه رد می‌شوند. در صورتی که متقاضیان به تصمیم دبیرخانه اعتراض داشته باشند، می‌توانند از طریق دبیرخانه اعتراض خود را کتباً به کمیته داوری ارسال داشته و در این خصوص رأی کمیته داوری ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

تجدید نظر خواهی

فرآیند ارزیابی در جایزه ملّی تعالی سازمانی بر اساس دستورالعمل‌ها، مقررات و الزاماتی که در “راهنمای متقاضیان جایزه ملّی تعالی سازمانی” درج شده است، صورت می‌گیرد و پس از ارسال اظهارنامه، انتخاب ارزیابان، ارزیابی انفرادی، تیمی، بازدید از محل و اجماع، نتیجه تیم ارزیابی پس از طی تمامی مراحل توسط دبیرخانه اعلام شده و متقاضیان جایزه با آگاهی از این فرآیند در جایزه حضور یافته، نتیجه نهایی برای آنها قابل قبول خواهد بود و هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

متقاضیان صرفاً در صورتی که در گزارش بازخور ارائه شده ابهاماتی وجود داشته باشد، می‌توانند از دبیرخانه جایزه ملّی درخواست کنند تا پس از هماهنگی‌های لازم، ارزیاب ارشد برای رفع ابهامات احتمالی جلسه رفع ابهام برگزار نماید.

مرجع رسمی پاسخگویی به سؤالات و تقاضاها

دبیرخانه جایزه ملّی تعالی سازمانی مرجع رسمی پاسخگویی به کلیه سؤالات و تقاضاهای واصله است.

هزینه‌های فرآیند ارزیابی

هزینه‌های مربوط به فرایند ارزیابی در سطوح مختلف تعالی در هر دوره اجرا، بر اساس تعرفه‌هایی است که از جانب دبیرخانه جایزه اعلام می‌شود.

در صورتی که بازدید از محل سازمان متقاضی، توسط ارزیابان اعزامی دبیرخانه صورت پذیرد، هزینه‌های ایاب و ذهاب و اقامت ارزیابان و سایر هزینه‌های مستقیم مربوط به بازدید از محل به عهده سازمان متقاضی خواهد بود.

ارکان جایزه

 

در این فرآیند مجموعه ای از نیروهای کارشناس و متخصص سیستمهای مدیریتی گرد هم می آیند و همکاری این مجموعه در قالب کمیته های مختلف ارکان جایزه، تیمهای ارزیابی، دبیرخانه جایزه ملّی تعالی سازمانی و حمایت و همراهی سازمانها بزرگ صنعتی، دستگاهها، انجمنهای تخصصی و مجامع بزرگ صنعتی است.

الف) شورای راهبری

شورای راهبری باحضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌ها و انجمن‌های تخصصی اعم از دولتی و خصوصی تشکیل می شود.

ب) کمیته علمی

کمیته علمی مرکب از ۲۱ نفر است که در آن افرادی از ارزیابان ارشد، اساتید دانشگاه، مدیران با تجربه و صاحب نظران مرتبط با موضوع جایزه حضور خواهند یافت.

ج) کمیته داوری

کمیته داوری مرکب از ۷ نفر از بین افراد خوش نام، مدیران و متخصصان دارای تحصیلات دانشگاهی، غیر ذینفع و با سابقه مدیریت که براساس معیارها و رویه‌های تعیین شده توسط کمیته علمی انتخاب می‌شوند.

د) مدیر جایزه

مرکز تعالی سازمانی که طی سال‌های گذشته عهده‌دار انجام مطالعات، بررسی‌ها و طراحی مدل بوده، به عنوان مدیر جایزه، دبیرخانه اجرایی را تشکیل داده است.