درباره ما

اعطای جایزه ملّی تعالی سازمانی مبتنی بر ارزیابی رویکردها و نظام‌های مدیریتی سازمان‌ها و نتایج موفقیت‌های آن‌ها توسط گروهی از ارزیابان خبره و بر اساس “الگوی تعالی سازمانی”  است که وضعیت سازمان‌ را در میزان دستیابی به انتظارات الگوی تعالی سازمانی مشخص می‌نمایند.

کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی در بخش های مختلف اعم از ساخت و تولید، خدمات، سلامت، آموزش و بخش عمومی، در صورت انجام خودارزیابی بر اساس الگوی تعالی سازمانی، به اجرا گذاردن برنامه‌های بهبود و فراهم‌سازی سایر مقدمات می‌توانند متقاضی جایزه ملّی تعالی سازمانی باشند.

سایت efqmaward به دنبال این است تا زمینه دانشی فراهم کند تا کارشناسان و سازمانهای ایرانی بتوانند در راه رسیدن به این الگوی تعالی سازمانی گام بردارند. اگر در این زمینه تخصص نیز دارید از شما دعوت می شود مطالب خود را برای سایت EFQMaward ارسال کنید تا با نام خودتان منتشر گردد.

مخاطبین EFQMaward چه کسانی هستند؟

  • کارشناسان تضمین کیفیت
  • کارشناسان تعالی سازمانی
  • مدیران کیفیت
  • مدیران تعالی سازمانی
  • مدرسان EFQM
  • مشاوران EFQM
  • ارزیابان EFQM

چه کاری از دست ما ساخته است؟

  • می توانید سوالات احتمالی خود را از ما بپرسید.
  • می توانید از مجموعه آموزشی EFQMaward استفاده کنید.
  • می توانید از مجموعه مشاوره ای EFQMaward استفاده کنید.

در تماس باشید: