محصول مجموعه پیاده سازی EFQM

مجموعه فایل های مشاوره ای EFQM شامل ۳۷ فرم و فایل مشاوره ای کاربردی است که با پرداخت تنها ۹۶ هزار تومان تمام فایل های مشاوره ای را خواهید داشت.

برای دریافت دو روش وجود دارد:

روش اول: کارت به کارت به شماره کارت بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۷۱۷۴۹۵۴۶۵۲ به نام فرزانه اخترشناس

پس از پرداخت کارت به کارت کد پیگیری و ایمیل را به شماره ۰۹۱۵۱۳۷۱۶۶۷ اس ام اس کنید تا مجموعه به ایمیل شما ارسال گردد.

روش دوم: پرداخت آنلاین و دریافت لحظه ای فایل ها

روش پرداخت آنلاین و دریافت لحظه ای فایل ها را با استفاده از لینک زیر انجام دهید.

  • مجموعه پیاده سازی و مشاوره ای EFQM
  • 96 هزار تومان

عناوین محتویات این مجموعه به شرح ذیل است:

ردیف عنوان فرمت تعداد
 صفحه
جداول پایه فولدر
۱ فایل اکسل جداول شاخص ها در معیارهای مختلف Excel ۸
۲ فایل جدول بهینه کاوی انجام شده Word ۱
۳ فایل جدول فناوری Word ۱
۴ فایل شناسنامه رویکرد Word ۲
۵ بیانیه ماموریت، آرمان و ارزش های سازمان Pdf ۱
۶ ماتریس ارتباطات بین مدل سرآمدی EFQM و واحدهای سازمانی Pdf ۱
ارزیابی فرآیند ها فولدر
۷ اظهار نامه ارزیابی شرکت (محصولات و خدمات بر اساس خواسته ها و انتظارات مشتری طراحی و ایجاد می شوند) Word ۱
۸ اظهار نامه ارزیابی شرکت (محصولات و خدمات بر اساس خواسته ها و انتظارات مشتری طراحی و ایجاد می شوند) Word ۱
۹ اظهار نامه ارزیابی شرکت (محصولات و خدمات بر اساس خواسته ها و انتظارات مشتری طراحی و ایجاد می شوند) Word ۱
۱۰ اظهار نامه ارزیابی شرکت (محصولات و خدمات بر اساس خواسته ها و انتظارات مشتری طراحی و ایجاد می شوند) Word ۱
۱۱ اظهار نامه ارزیابی شرکت (محصولات و خدمات بر اساس خواسته ها و انتظارات مشتری طراحی و ایجاد می شوند) Word ۱
۱۲ اظهار نامه ارزیابی شرکت (محصولات و خدمات بر اساس خواسته ها و انتظارات مشتری طراحی و ایجاد می شوند) Word ۱
۱۳ اظهار نامه ارزیابی شرکت (محصولات و خدمات بر اساس خواسته ها و انتظارات مشتری طراحی و ایجاد می شوند) Word ۱
۱۴ اظهار نامه ارزیابی شرکت (محصولات و خدمات بر اساس خواسته ها و انتظارات مشتری طراحی و ایجاد می شوند) Word ۱
۱۵ اظهار نامه ارزیابی شرکت (محصولات و خدمات بر اساس خواسته ها و انتظارات مشتری طراحی و ایجاد می شوند) Word ۱
۱۶ زمینه های بهبود در حوزه معاونت طرح و توسعه Word ۱
ارزیابی خط مشی فولدر
۱۷ اظهار نامه ارزیابی شرکت (خط مشی و استراتژی بر اساس اطلاعات حاصل از اندازه گیری عملکرد : تحقیقات و یادگیری و فعالیتهای خلاقانه پایه ریزی می شود) Word ۱
۱۸ اظهار نامه ارزیابی شرکت (خط مشی و استراتژی بر اساس اطلاعات حاصل از اندازه گیری عملکرد : تحقیقات و یادگیری و فعالیتهای خلاقانه پایه ریزی می شود) Word ۱
۱۹ اظهار نامه ارزیابی شرکت (خط مشی و استراتژی بر اساس اطلاعات حاصل از اندازه گیری عملکرد : تحقیقات و یادگیری و فعالیتهای خلاقانه پایه ریزی می شود) Word ۱
۲۰ اظهار نامه ارزیابی شرکت (خط مشی و استراتژی بر اساس اطلاعات حاصل از اندازه گیری عملکرد : تحقیقات و یادگیری و فعالیتهای خلاقانه پایه ریزی می شود) Word ۱
ارزیابی منابع فولدر
۲۱ اظهار نامه ارزیابی شرکت (منابع مالی مدیریت می شوند) Word ۱
۲۲ اظهار نامه ارزیابی شرکت (ساختمانها ، تجهیزات و مواد مدیریت می شوند) Word ۱
۲۳ اظهار نامه ارزیابی شرکت (فناوری مدیریت می شود ) Word ۵
۲۴ اظهار نامه ارزیابی شرکت (اطلاعات و دانش مدیریت میشوند) Word ۴
۲۵ اظهار نامه ارزیابی شرکت (ساختمانها ، تجهیزات و مواد مدیریت می شوند) Word ۱
ارزیابی نتایج کلیدی فولدر
۲۶ اظهار نامه ارزیابی شرکت (محور نتایج کلیدی عملکرد) Word ۷
۲۷ اظهار نامه ارزیابی شرکت (محور نتایج کلیدی عملکرد) Word ۷۵
ارزیابی رهبران فولدر
۲۸ اظهار نامه ارزیابی شرکت (رهبران مأموریت، آرمان، ارزشها و اصول اخلاقی سازمان را ایجاد کرده و نقش الگو در فرهنگ تعالی را ایفا می کنند) Word ۵
۲۹ اظهار نامه ارزیابی شرکت (: رهبران ، شخصاً برای اطمینان یافتن از ایجاد توسعه و استقرار سیستم های مدیریت و بهبود مستمر آنهامشارکت دارند) Word ۱
۳۰ اظهار نامه ارزیابی شرکت  (رهبران ، با مشتریان، شرکای تجاری و نمایندگان جامعه تشریک مساعی می کنند) Word ۱
۳۱ اظهار نامه ارزیابی شرکت  (رهبران ، تغییرات سازمانی را شناسائی و راهبری می کنند.) Word ۱
۳۲ اظهار نامه ارزیابی شرکت (رهبران ، فرهنگ تعالی را در میان کارکنان تقویت می کنند.) Word ۱
ارزیابی کارکنان فولدر
۳۳ اظهار نامه ارزیابی شرکت (دانش و شایستگی کارکنان شناسائی ، توسعه و حفظ می شود) Word ۱
۳۴ اظهار نامه ارزیابی شرکت (کارکنان مشارکت داده شده و توانمند می شوند) Word ۳
۳۵ اظهار نامه ارزیابی شرکت (کارکنان و سازمان گفتمان دارند) Word ۲
۳۶ اظهار نامه ارزیابی شرکت (کارکنان مورد تشویق وتقدیر قرار گرفته و به آنها توجه میشود) Word ۲
۳۷ اظهار نامه ارزیابی شرکت (منابع انسانی برنامه ریزی ، مدیریت شده وبهبود می یابند) Word ۲

چرا باید این مجموعه را خریداری کنم؟

  1. این مجموعه کاربردی بزرگترین و کامل ترین مرجع آموزشی و پیاده سازی EFQM می باشد.
  2. مشابه این مجموعه را در فضای مجازی و فضای حقیقی نمی توانید پیدا کنید و پس از سال ها در سایت EFQMaward منتشر شده است.
  3. این مجموعه نتیجه تلاش چندین ساله مشاوران و مدرسان تعالی سازمانی در شرکت های معتبر می باشد.
  4. برای توسعه شخصی و شغلی خود می توانید کتاب بخرید، کلاس بروید و یا در همایش و کنفرانس شرکت کنید، اما با هزینه بسیار ناچیز می توانید یک بار برای همیشه بهترین مرجع پیاده سازی EFQM را داشته باشید و از این پس کتابخانه کاربردی پیاده سازی EFQM را در کامپیوتر خود داشته باشید.
  • مجموعه پیاده سازی و مشاوره ای EFQM
  • 96 هزار تومان