محصول مجموعه آموزشی EFQM

مجموعه فایل های آموزشی EFQM شامل ۹۲ فرم و فایل آموزشی است که با پرداخت تنها ۹۶ هزار تومان تمام فایل های آموزشی را خواهید داشت.

برای دریافت دو روش وجود دارد:

روش اول: کارت به کارت به شماره کارت بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۷۱۷۴۹۵۴۶۵۲ به نام فرزانه اخترشناس

پس از پرداخت کارت به کارت کد پیگیری و ایمیل را به شماره ۰۹۱۵۱۳۷۱۶۶۷ اس ام اس کنید تا مجموعه به ایمیل شما ارسال گردد.

روش دوم: پرداخت آنلاین و دریافت لحظه ای فایل ها

روش پرداخت آنلاین و دریافت لحظه ای فایل ها را با استفاده از لینک زیر انجام دهید.

  • مجموعه آموزشی EFQM
  • 96 هزار تومان

عناوین محتویات این مجموعه به شرح ذیل است:

ردیف عنوان فرمت تعداد
 صفحه
۱ جزوه کامل مدل تعالی سازمانی EFQM Word ۴۲۴
۲ جزوه آشنایی با تعالی سازمانی و خودارزیابی Word ۲۲
۳ جزوه آموزشی EFQM Word ۵۲
۴ جزوه منطق ارزیابی در EFQM Pdf ۸
۵ جزوه مدل تعالی سازمانی EFQM Pdf ۴۵
۶ جزوه مدل تعالی سازمانی EFQM Pdf ۹
۷ جزوه الگوی تعالی سازمانی Word ۶
۸ جزوه اصول و مبانی مدل تعالی (سرآمدی) سازمانی Word ۲۲
۹ جزوه تعالی چیست؟ Pdf ۴
۱۰ مقاله ارزیابی عملکرد بنگاههای اقتصادی در مرحله قبل و بعد از خصوصی سازی Word ۷
۱۱ مقاله ارزیابی عملکرد بیمارستان بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM Pdf ۸
۱۲ مقاله ارزیابی سطح تعالی سازمانی با استفاده از مدل EFQM Pdf ۱۹
۱۳ مقاله ارزیابی عملکرد بیمارستان بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM Pdf ۹
۱۴ مقاله ارزیابی عملکرد دانشگاه بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM Pdf ۲۹
۱۵ مقاله بررسی ارتباط و اثرگذاری اجرای مدل EFQM بر هزینه های کیفیت COQ Pdf ۱۴
۱۶ مقاله بررسی نقش ارتباطات کلامی در ایجاد انگیزه به عنوان عاملی تاثیرگذار بر مدل تعالی سازمانی EFQM Pdf ۸
۱۷ مقاله بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و تعالی سازمانی Pdf ۲۰
۱۸ مقاله بررسی و تحلیل تعالی سازمانی ادارات بر اساس مدل بنیاد اروپایی کیفیت Pdf ۲۸
۱۹ مقاله بررسی عناصر مدل خود ارزیابی EFQM و اجرای مدل در حوزه معاونت پشتیبانی دانشگاه PPT ۳۷
۲۰ مقاله بررسی عناصر مدل خودارزیابی EFQM و اجرای مدل در حوزه معاونت پشتیبانی دانشگاه Pdf ۱۷
۲۱ مقاله ارائه الگوی تلفیقی از مدل جایزه کیفیت اروپایی EFQM و سیستم مدیریت کیفیت Pdf ۵
۲۲ مقاله استفاده از مدل های جوایز کیفیتی برای ارزیابی واحدهای پژوهشی Pdf ۱۳
۲۳ مقاله استقرار نظام خود ارزیابی بر پایه مدل تعالی EFQM در شرکت های برق Pdf ۱۰
۲۴ مقاله حاکمیت مولفه های تعالی بر اساس مدل EFQM Pdf ۱۸
۲۵ مقاله کاربرد مدل تعالی EFQM با رویکرد سیستم اطلاعاتی پروفرما در ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی Pdf ۱۰
۲۶ مقاله مدل ارزیابی و بهبود سطح کیفیت سازمان های نیمه متمرکز مبتنی بر رویکرد EFQM Pdf ۱۸
۲۷ مقاله مدل تلفیقی کارت امتیاز متوازن و تعالی به منظور بهبود عملکرد با مطالعه موردی Pdf ۸
۲۸ مقاله مدیریت فرایند و نحوه شناسایی شاخص های اندازه گیری در سری استاندارد بر اساس مدل EFQM Pdf ۲۹
۲۹ مقاله مقدمه بر مدل تعالی سازمانی EFQM Pdf ۸
۳۰ مقاله مقایسه روش های ارزیابی سازمان، کارت امتیاز متوازن BSC و مدل تعالی EFQM Pdf ۱۵
۳۱ مقاله نمونه عملی اجرایی مدل تعالی سازمان EFQM و منطق RADAR Word ۱۸
۳۲ مقاله اصول و مبانی مدل تعالی سازمانی EFQM Pdf ۳۲
۳۳ مقاله رابطه بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازی مدل تعالی سازمانی Pdf ۲۸
۳۴ مقاله رابطه میان استقرار نظام تعالی سازمانی و عملکرد سازمانی Pdf ۱۲
۳۵ مقاله راهکارهای بهبود عملکرد بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM Pdf ۱۷
۳۶ مقاله رویکرد تعالی، دغدغه ها، چالش ها و راه حل ها Pdf ۱۶
۳۷ مقاله تحلیل مدل تعالی EFQM با استفاده از سیستم های دینامیکی Pdf ۱۹
۳۸ مقاله توانمندسازی و توسعه منابع انسانی با بهره گیری از مدل های تعالی سازمانی Pdf ۱۳
۳۹ مجله EFQM انکلیسی Pdf ۲۴
۴۰ پمفلت آشنایی با مدل های تعالی عملکرد EFQM Pdf ۳
۴۱ مجموعه آموزشی صوتی EFQM mp3 ۱۰
۴۲ کتاب مدل سرامدی EFQM 2013 Pdf ۶۱
۴۳ کتاب مدل سرامدی EFQM 2013 Pdf ۹۵
۴۴ کتاب الگوی تعالی سازمانی ویرایش ۹۳ Pdf ۵۸
۴۵ کتاب پرسشنامه EFQM Pdf ۱۳
۴۶ پاورپوینت آموزشی کاربرد شش سیگما برای نتایج ارزیابی EFQM PPT ۴۳
۴۷ پاورپوینت آموزشی ارزیابی عملکرد و EFQM Pdf ۱۶
۴۸ پاورپوینت آموزشی ارزیابی تعالی سازمانی (بر اساس مدل EFQM) PPT ۴۲
۴۹ پاورپوینت آموزشی آشنایی با مبانی و معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM PPT ۱۰۶
۵۰ پاورپوینت آموزشی آشنایی با مفاهیم مدل تعالی EFQM PPT ۱۰۶
۵۱ پاورپوینت آموزشی آشنایی با مدل مبنا PPT ۳۲
۵۲ پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنایی با مدل تعالی سازمانی EFQM PPT ۷۵
۵۳ پاورپوینت آموزشی آشنایی با مدل تعالی EFQM PPT ۵۷
۵۴ پاورپوینت آموزشی آشنایی با مدل تعالی سازمانی و فرآیند ارزیابی عملکرد شرکت ها PPT ۱۶
۵۵ پاورپوینت آموزشی سمینار آشنائی با مدلهای سرآمدی PPT ۸
۵۶ پاورپوینت کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب بر اساس مدل EFQM Pdf ۱۱۲
۵۷ پاورپوینت آموزشی از EMS تا EFQM PPT ۳۴
۵۸ پاورپوینت آموزشی از سیستم مدیریت تا سرآمدی سازمانی PPT ۴۵
۵۹ پاورپوینت آموزشی بررسی چرایی پذیرش و گسترش مدل EFQM در ایران PPT ۲۹
۶۰ کارگاه آموزشی: در مسیر سرآمدی، استوار و خلاقانه، نه لرزان و سلانه سلانه PPT ۷۵
۶۱ پاورپوینت آموزشی مدل تعالی سازمانی EFQM PPT ۸
۶۲ پاورپوینت آموزشی BSC و EFQM در اجرای نظارت بر کنترل های داخلی و گزارشگری های مالی Pdf ۲۳
۶۳ پاورپوینت EFQM در سایپا PPT ۶۲
۶۴ پاورپوینت آموزشی EFQM و ایزو PPT ۹۵
۶۵ پاورپوینت دوره آموزشی مدل سرآمدی EFQM PPT ۱۴۴
۶۶ پاورپوینت آموزشی تعالی سازمانی EFQM PPT ۸۱
۶۷ پاورپوینت آموزشی دوره خود ارزیابی  بر اساس مدل EFQM PPT ۸۱
۶۸ پاورپوینت آموزشی فرآیند ارزیابی شرکت ها PPT ۳۳
۶۹ پاورپوینت ارائه همایش چشم انداز تعالی در استانداری Pdf ۲۲
۷۰ پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنائی با روشهای خودارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM PPT ۶۴
۷۱ فایل خلاصه معیارها Pdf ۱
۷۲ پاورپوینت آموزشی خلاصه پیاده سازی الگوی سر آمدی  کارکنان در شرکتها PPT ۲۲
۷۳ پاورپوینت آموزشی مفاهیم بنیادین سرآمدی در مدل EFQM PPT ۵۱
۷۴ پاورپوینت آموزشی مسئولیت اجتماعی  SOCIAL RESPONSIBILITY PPT ۱۸
۷۵ پاورپوینت آموزشی مدل سرآمدی کیفیت اروپا EFQM PPT ۳۵
۷۶ پاورپوینت آموزشی مدل تعالی سازمانی  EFQM  Business Excellence Model و  تکنیک‌های خودارزیابی  self-assessment techniques PPT ۳۶
۷۷ آموزش مدل تعالی سازمانی EFQM Pdf ۵
۷۸ پاورپوینت آموزشی مدل های ارتقاء بهره وری و تعالی سازمان PPT ۲۸
۷۹ پاورپوینت آموزشی Business Excellence Models مدلهای تعالی سازمانی PPT ۷۶
۸۰ پاورپوینت آموزشی مدیریت پروژه راهکاری نیرومند برای سرامدی سازمان PPT ۳۰
۸۱ پاورپوینت آموزشی نقش استراتژی در سرآمدی Pdf ۵۰
۸۲ پاورپوینت آموزشی نظریه ها و مدل های کیفیت در سازمانها PPT ۱۴۶
۸۳ پاورپوینت پروژه پیاده سازی مدل تعالی سازمانی PPT ۱۳
۸۴ پاورپوینت آموزشی رویکردهای نوین ارزیابی PPT ۱۹
۸۵ پاورپوینت آموزشی تدوین استراتژی، خودارزیابی و طرحریزی مسیر سرآمدی در سازمان های متعالی PPT ۳۹
۸۶ پاورپوینت آموزشی تربیت ارزیاب (برطبق آخرین استاندارد مدل تعالی سازمانی EFQM) PPT ۱۲۰
۸۷ پاورپوینت آموزشی طرح ریزی مسیرسرآمدی با رویکرد EFQM PPT ۳۰
۸۸ پاورپوینت آموزشی طرحریزی مسیر سرآمدی برای هولدینگ ها PPT ۲۲
۸۹ پاورپوینت آموزشی طرحریزی مسیر رسیدن به سطح اهتمام به سرآمدی و اشتهار در سرآمدی PPT ۴۵
۹۰ پاورپوینت آموزشی تعریف تعالی سازمانی EFQM Pdf ۳
۹۱ پاورپوینت آموزشی تاریخچه بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت Pdf ۴۲
۹۲ پاورپوینت آموزشی تشریح منطق ارزیابی رادار و روش های خودارزیابی PPT ۱۱۵

چرا باید این مجموعه را خریداری کنم؟

  1. این مجموعه کاربردی بزرگترین و کامل ترین مرجع آموزشی و پیاده سازی EFQM می باشد.
  2. مشابه این مجموعه را در فضای مجازی و فضای حقیقی نمی توانید پیدا کنید و پس از سال ها در سایت EFQMaward منتشر شده است.
  3. این مجموعه نتیجه تلاش چندین ساله مشاوران و مدرسان تعالی سازمانی در شرکت های معتبر می باشد.
  4. برای توسعه شخصی و شغلی خود می توانید کتاب بخرید، کلاس بروید و یا در همایش و کنفرانس شرکت کنید، اما با هزینه بسیار ناچیز می توانید یک بار برای همیشه بهترین مرجع پیاده سازی EFQM را داشته باشید و از این پس کتابخانه کاربردی پیاده سازی EFQM را در کامپیوتر خود داشته باشید.
  • مجموعه آموزشی EFQM
  • 96 هزار تومان