دانلود رایگان نمونه نظام نامه تعالی سازمانی EFQM

در سازمان خود به دنبال جایزه تعالی سازمانی هستید و یا کارشناس تعالی سازمانی هستید، نظامنامه تعالی سازمانی را باید تهیه و ابلاغ کنید.

نمونه نظامنامه تعالی سازمانی را در زیر می توانید مشاهده کنید.

محصولات دانلودی EFQM را از لینک زیر دانلود فرمائید: