نمونه عملی مدل تعالی سازمانی EFQM و منطق RADAR

دانلود رایگان شناسنامه رویکردهای مدل تعالی EFQM

دانلود رایگان نمونه نظام نامه تعالی سازمانی EFQM

مفاهیم محوری تعالی و سرآمدی سازمانی

مفاهیم محوری تعالی و سرآمدی سازمانی

سازمان های متعالی، با پایبندی به اصول ارزشی تعالی سازمانی و در حرکت مستمر خود به سوی تعالی، شواهدی بارز و آشکار از عینیت یافتن مفاهیم محوری تعالی سازمانی را در گستره سازمان خود به نمایش میگذارند. این سازمان ها، با بکارگیری الگوی تعالی سازمانی، هرچه در مسیر تعالی پیشرفت بیشتری داشته باشند، مفاهیم محوری تعالی سازمانی در آنها، شکوفاتر خواهد شد.این مفاهیم عبارتند از:

بیشتر بخوانید

ارزشهای قابل تعریف در سرآمدی و تعالی سازمانی

سازمان های متعالی در فضایی که بر مبنای اعتقادی، ارزشی و فرهنگی جامعه است، جهت گیری کلی سازمان، ماموریت ها، چشم انداز، ارزش ها، اهداف، استراتژی ها و همه برنامه ها و فعالیت های خود را همسو با اصول ارزشی تعالی سازمانی و یا ارزشهای قابل تعریف در سرآمدی سازمانی تبیین کرده، به اجرا می گذارند. این سازمان ها در تلاش برای تحقق اهداف، همواره کرامت انسانها، رعایت حقوق مردم، کمال جویی و رضایت خداوند را در نظر دارند و پایداری خود را در پایبندی به این اصول می دانند:

ارزش ها در سرآمدی و تعالی سازمانی

ارزش ها در سرآمدی و تعالی سازمانی

به زبان ساده تر مجموعه ۱۲ ارزش به شرح زیر را می توان تعریف کرد:

۱-سازمان های متعالی پایه های اصلی رشد و توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را تشکیل می دهند و با دستاوردهای ارزشمند خود،الهام بخش و الگوی دیگرسازمان ها هستند و آنها را به حرکت در مسیر تعالی ترغیب می کنند.

۲- سازمان های متعالی،از کارکنانی برخوردارند که با تکیه بر قدرت لایزال الهی و استمداد از ذات اقدس او و با تلاش و کوشش و بهر ه گیری بهینه از قابلیت ها و منابعی که در اختیار دارند ارزش می آفرینند و زمینه های  رشد، شکوفائی و خوشنودی خود و همه ذینفعان  سازمان را فراهم می سازند، و در یک حرکت رو به کمال، صفات و ویژگی های انسان خداگونه را در خود ایجاد می کنند.

۳- سازمان های متعالی، ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اندیشه اسلامی را همواره مورد توجه داشته و به عنوان معیارهای اساسی در ماموریت و کسب و کار خود بکار می گیرند. این سازمان ها، خدمتگزار مردم اند، و با رعایت موازین اخلاقی، تعهدات خود را در قبال همه ذینفعان به نیکوترین وجه به اجرا می گذارند

۴- سازمان های متعالی، کارکنان خود را ارج می نهند و آنها را سرمایه های اصلی خود می پندارند  و زمینه های رشد و توسعه دانش، مهارت و قابلیت آنها را فراهم می سازند و با ایجاد فرهنگ سازمانی مبتنی بر اصول، ارز ش ها و فضای گفتمان  و یادگیری، آنها را در امور سازمان مشارکت داده و از شایستگی شان در موقعیت های مناسب بهره می گیرند..

۵- سازمان های متعالی، در جهت تامین عزت و کرامت انسانی و معیشت کارکنان خود، دستیابی به ویژگی های زندگی شرافتمندانه، ایجاد توازن بین کار و زندگی، تحقق اهداف شخصی و تقویت بنیان خانواده و موقعیت اجتماعی تلاش می کنند و به سلامت روانی آنها و بهداشت، ایمنی و کاهش مخاطرات و تهدیدها در ابعاد گوناگون آن توجه دارند و فرصت  ها و امکانات لازم را برای رشد معنوی آنها فراهم می اورند.

۶- سازمان های متعالی، رفع تبعیض، رعایت عدالت، برقراری مساوات و ایجاد فرصت های برابر را در سرلوحه کار خود دارند و ترجیحات مناسب را برای ایثارگران، جانبازان و معلولین، در نظر می گیرند.

۷- سازمان های متعالی، خودباور، نوآور و دانش گرا هستند و در تولید و گسترش دانش و توسعه فناوری مشارکت داشته و به منظور کسب رضایتمندی مشتریان و ذینفعان، از طریق نوآوری و بهبود مستمر و ارائه محصولات و خدمات جدید و ارتقاء کیفی آنها، خلق ارزش می کنند.

۸- سازمان های متعالی، با نظام حکمرانی سازمانی، می کوشند تا با شفافیت گزار ش ها و اعمال کنترل و نظارت لازم به منظور حسن جریان امور، سلامت مالی و اداری، پیشگیری از هرگونه رفتارهای مغایر با ارز ش ها و اصول اخلاقی، رعایت امانت، حفظ اموال عمومی و احقاق حقوق همه ذینفعان فضای اعتماد را ایجاد کنند.

۹- سازمان های متعالی، منابع طبیعی و محیط زیست را نعمت های خداوندی می پندارند و در بهره گیری اندیشمندانه از آنها، از هرگونه اسراف، تباهی، زیاده طلبی و زیان رسانی به دیگران پرهیز می کنند و به رعایت قناعت و احترام به حق مردم و نسل های  آینده، پای بندند.

۱۰-سازمان های متعالی، تعهد خود را به قانون، نظم و انضباط، وجدان کاری، مسئولیت پذیری،درستکاری و پاسخگویی در همه عرصه های مرتبط با ماموریت، به وضوح به نمایش می گذارند.

۱۱-سازمان های متعالی، در حد توان خود در جهت رفع مشکلات اجتماعی و حمایت از مستمندان،محرومان و آسیب دیدگان تلاش می کنند و در این زمینه، از همکاری با بنیادهای خیریه، نهادهای مردمی و اجتماعی و سازما نهای محلی، ملی، منطقهای و بین المللی دریغ نمی کنند.

۱۲- سازمان های متعالی، هویت ایرانی- اسلامی خود را در شبکه مراودات و ارتباطات داخلی و خارجی با تمامی ذینفعان خود، مد نظر داشته و همواره برای رعایت منافع ملی و اعتلاء شأن و اقتدار جمهوری اسلامی ایران می کوشند.

برای مشاهده دریافت مجموعه های کامل آموزشی و پیاده سازی EFQM بر روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود رایگان فایل ارایه دوره آموزشی مدل سرآمدی EFQM

فایل پاورپوینت ارایه مدل سرامدی EFQM را از لینک زیر دانلود کنید

فایل پاورپوینت ارایه مدل سرآمدی EFQM

این فایل توسط گروه مشاوران سرآمد کسب و کار تهیه شده است.

 

 

 • slide144
 • slide143
 • slide142
 • slide140
 • slide139
 • slide138
 • slide137
 • slide136
 • slide135
 • slide134
 • slide133
 • slide132
 • slide131
 • slide130
 • slide128
 • slide127
 • slide126
 • slide125
 • slide124
 • slide123
 • slide122
 • slide121
 • slide120
 • slide119
 • slide118
 • slide117
 • slide116
 • slide115
 • slide114
 • slide113
 • slide112
 • slide111
 • slide110
 • slide109
 • slide108
 • slide107
 • slide106
 • slide105
 • slide104
 • slide103
 • slide102
 • slide100
 • slide99
 • slide98
 • slide97
 • slide96
 • slide95
 • slide94
 • slide93
 • slide92
 • slide91
 • slide90
 • slide89
 • slide88
 • slide87
 • slide86
 • slide85
 • slide84
 • slide83
 • slide82
 • slide81
 • slide80
 • slide79
 • slide78
 • slide77
 • slide76
 • slide75
 • slide74
 • slide73
 • slide72
 • slide71
 • slide70
 • slide69
 • slide68
 • slide67
 • slide66
 • slide65
 • slide63
 • slide62
 • slide61
 • slide59
 • slide58
 • slide56
 • slide55
 • slide54
 • slide53
 • slide52
 • slide51
 • slide50
 • slide49
 • slide48
 • slide47
 • slide46
 • slide45
 • slide44
 • slide43
 • slide42
 • slide41
 • slide40
 • slide39
 • slide38
 • slide37
 • slide36
 • slide35
 • slide34
 • slide33
 • slide31
 • slide29
 • slide28
 • slide27
 • slide26
 • slide25
 • slide24
 • slide23
 • slide22
 • slide21
 • slide20
 • slide19
 • slide18
 • slide17
 • slide16
 • slide15
 • slide14
 • slide13
 • slide12
 • slide11
 • slide10
 • slide9
 • slide8
 • slide7
 • slide6
 • slide5
 • slide4
 • slide3
 • slide2
 • دانلود رایگان مدل سرآمدی EFQM

 

دانلود رایگان فایل خودارزیابی بر اساس مدل EFQM

مجموعه های کامل آموزشی و پیاده سازی EFQM را در لینک زیر مشاهده کنید:

 

 

 

 

دانلود رایگان فایل خودارزیابی بر اساس مدل EFQM

اینجا کلیک کنید و فایل پاورپوینت خودارزیابی EFQM را دانلود کنید.

 

 

 • slide1
 • slide81
 • slide80
 • slide79
 • slide78
 • slide77
 • slide76
 • slide75
 • slide74
 • slide73
 • slide72
 • slide71
 • slide70
 • slide69
 • slide68
 • slide67
 • slide66
 • slide65
 • slide64
 • slide63
 • slide62
 • slide61
 • slide60
 • slide59
 • slide58
 • slide57
 • slide56
 • slide55
 • slide54
 • slide53
 • slide52
 • slide51
 • slide50
 • slide49
 • slide48
 • slide47
 • slide46
 • slide45
 • slide44
 • slide43
 • slide42
 • slide41
 • slide40
 • slide39
 • slide38
 • slide37
 • slide36
 • slide35
 • slide34
 • slide33
 • slide32
 • slide31
 • slide30
 • slide29
 • slide28
 • slide27
 • slide26
 • slide25
 • slide24
 • slide23
 • slide22
 • slide21
 • slide20
 • slide19
 • slide18
 • slide17
 • slide16
 • slide15
 • slide14
 • slide13
 • slide12
 • slide11
 • slide10
 • slide9
 • slide8
 • slide7
 • slide6
 • slide5
 • slide4
 • slide3
 • slide2

 

 

 

 

 

مجموعه های کامل آموزشی و پیاده سازی EFQM را در لینک زیر مشاهده کنید:

کلیات و تاریخچه تعالی سازمانی و خودارزیابی

کلیات و تاریخچه تعالی سازمانی و خودارزیابی

کلیات و تاریخچه تعالی سازمانی و خودارزیابی

کلیات و تاریخچه تعالی سازمانی و خودارزیابی

تعالی در لغت به معنی بلندشدن و برتر شدن می باشد و تعالی سازمانی به معنای تعهد سازمانی به رشد و توسعه پایدار و دائمی شرکت در جهت کسب رضایت مشتری و افزایش مستمر سودآوری شرکت در یک محیط ملی فراگیر و حمایت کننده می باشد.تعالی سازمانی تابع شرایط خاص،فرهنگ،محیط داخلی و خارجی و کسب و کار،ویژگی نیروی انسانی سازمان،نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدید هایی است که سازمان را دربر گرفته است.دریک کلام،مسیر برتری و تعالی سازمانی شناسایی،تشخیص،توسعه و گسترش موفقیت در یک سازمان است.

شایداین سئوال برای شما مطرح شودکه سازمان متعالی چه سازمانی است؟یک سازمان برترچه ویژگی هایی دارد؟سازمان های موفق درصحنه جهانی درمقایسه باسازمانهای ناموفق چه برتری هایی دارندوبرای موفقیت خودچه برنامه هایی رابه اجراگذاشته اند؟اگرشماکارمندیک سازمان باشید،بدون درنگ خواهیدگفت،سازمان برترسازمانی است که به کارمندان خودحقوق مکفی دهد،ازتلاشهای کارمندان تقدیرکند،امکانات رفاهی دراختیارآنان بگذاردواگرشمامدیریک سازمان هستید،پاسخ شمامتفاوت بانظرات کارکنان خواهدبود.به نظرشماسازمان برتر،سازمانی است که برای بلندمدت هدفهای مطلوبی راطرح ریزی کرده وراهکارهای رسیدن به اهداف راتبیین وبه آنهادست یابد.ازنظرمدیرسازمان موفقیت وبرتری آن منوط به عملکردهای بهتروپاسخگویی مناسب به سهامداران وافزایش میزان سودسهام خواهدبود.حال اگرازدیدیک مشتری به سازمان نگاه کنیم موضوع کمی متفاوت خواهدبود.مشتری ازسازمان انتظاردریافت محصول یاخدمت مناسب ودرزمان مناسب دارد.اوانتظارداردمورداحترام سازمان قراربگیردوبه هنگام مراجعه برای دریافت خدمات یامحصول به وی ارزش قائل شوندونیازهای اورادروهله اول وسپس انتظارات اوراپاسخ مناسب دهند.ازنگاه مشتری سازمان متعالی سازمانی است که بصورت پیوسته به رضایتمندی اوبیندیشد،ازاونظرخواهی کندونظرات اوراتامین نماید.ازطرف دیگرسازمان درمحیطی فعالیت می کندکه فعالیتهای اوبرجامعه اثرمی گذرد.بعبارت دیگرسازمان متعالی سازمانی است که مسئولیت اجتماعی داشته ودرقبال جامعه به وظایف خودعمل نماید.

پس اگربه ویژگی های یک سازمان متعالی نگاه اجمالی داشته باشیم،سازمانی رامتعالی خواهیم دانست که علاوه بررعایت مواردبالابه ارزشهای پایه ای زیراحترام گذاشته وبتوانددرمنحنی عمرسازمان این اصول رارعایت کند.این اصول عبارتنداز:

اصل اول:نتیجه گرایی

سازمان متعالی سازمانی است که قبل ازهرگونه اقدام به نتیجه آن بیندیشد.نتایج موردانتظارازیک سازمان کدامند؟سازمان بایدبتواندمیزان اثرات خودرابرروی کارکنان،مشتریان،جامعه،سهامداران وکلیه ذینفعان  شناسایی وبرای تامین نیازمندی آنان اقدامات خودرابرنامه ریزی نماید.

اصل دوم:مشتری مداری

مشتری کسی است که درخصوص محصولات وخدمات شرکت قضاوت می کند،اوست که بایدرضایتمندیش تامین شود.سازمانهای متعالی محورفعالیتهای خودرابراساس مشتری ورضایت وی استوارمی کنند.سازمانهای متعالی سعی درکسب وفاداری مشتری می کنند،آنان به این واقعیت پی برده اندکه بدون کسب رضایتمندی وی،موفقیت سازمان معنی دارنخواهدبود.

اصل سوم:رهبری وثبات درمقاصد

پرهیزازمدیریت روزمرگی وثبات دراهداف ازطریق مشارکت کلیه مدیران وکارکنان وتهیه وتدوین مقاصدواهداف ازمعیارهای سازمان های برتراست.سازمانهای برترهرروزبرای خودهدفگذاری نمی کنند،بلکه قدمهای آنهااستواروبراساس نظرات کارکنان ومدیران برداشته می شود.

اصل چهارم:مدیریت برمبنای واقعیتها وفرایندها

سازمان متعالی سازمانی است که فرایندهای خودرابراساس واقعیتهای موجودشناسایی کرده وآنهارابصورت مستمربهبوددهد.این گونه سازمانهابراساس اطلاعات واقعی وواقعیتهای سازمان ودرک فعالیتهای اصلی،فرایندها رابهبودمی دهند.

اصل پنجم:مشارکت وتوسعه منابع انسانی

درسازمانهای متعالی،برتریاموفق ازتوانمندی نیروی انسانی درراستای اهداف سازمان براساس مدیریت مشارکتی استفاده می شود.دراین گونه سازمانها،مدیران وکارکنان درموفقیت سازمان مشارکت دارندوفرهنگ اعتمادبه سازمان درمیان کارکنان ایجادشده است.دراین گونه سازمانها محیط مناسب برای تبلورایده های کارکنان وجودداردوبه نظرات آنهاارزش قائل می شوند.

اصل ششم:یادگیری،نوآوری وبهبودمستمر

سازمان متعالی سازمانی است که درآن فرهنگ یادگیری،آموزش،نوآوری وبهبودمستمرنهادینه شده است.دراین گونه سازمانهاآموزش ازجایگاه برتری برخورداربوده وکارکنان درمسیررشدسازمان آموزش می بینندوآموخته های خودرابه مهارت تبدیل کرده ومهارت خودرابرای افزایش خلاقیت ونوآوری به دیگران منتقل می کنند.

اصل هفتم:توسعه شراکتها

سازمان متعالی سازمانی است که درافزایش کیفیت شرکای تجاری خودسهیم باشد.تامین کنندگان،پیمانکاران،شرکا،ذینفعان وتمامی کسانی که به نحوی باسازمان درارتباط هستند می توانند نقش موثری دررسیدن به اهداف سازمان ایفانمایند.بنابراین یکی ازدغدغه های فکری مدیران متعالی افزایش کیفیت کاری ذینفعان است.

اصل هشتم:مسئولیت های اجتماعی سازمان

سازمان درمحیط اجتماعی فعالیت می کندونمی تواندبدون ملاحظات اجتماعی به فعالیتهای خودادامه بدهد.بنابراین سازمان متعالی سازمانی است که نیازهای اجتماعی راشناخته وبرای تامین نیازهای جامعه برنامه ریزی واقدام می کندتابتواندتصویرخوبی ازخوددرجامعه ارائه نماید.

چگونه می توان ادعاکردکه سازمانی متعالی است یانسبت به سایرسازمانهاازبرتری برخورداربوده واصول هشتگانه (اصول مدیریت کیفیت)رادرسازمان خودرعایت می کند؟برای اندازه گیری میزان موفقیت سازمان وبرتری آن،مدل های مختلفی درتمام جهان طراحی وبه اجراگذاشته شده است.درژاپن مدل دمینگ،آمریکامدل مالکوم بالدریج ودراروپامدل بنیاداروپایی مدیریت کیفیت یاEFQMطراحی شده است.روند شکل گیری این مدلها به این شکل است که ابتدادکترادوارددمینگ رابرای انجام سخنرانی هایی درسال۱۹۵۰موسسه های مختلفی درزمینه کیفیت به ژاپن دعوت نمودند ودرسال۱۹۵۱ این موسسات به پاس خدمات دکتردمینگ درزمینه کیفیت جایزه ای به نام ایشان بنیان نهادند.مدلی که جایزه دمینگ براساس آن تهیه گردیدوازدهه پنجاه میلادی درژاپن به اجرادرآمدعمدابرکیفیت محصولات وروش های کنترل کیفی استواراست.به بیان دیگرمدل جایزه دمینگ براین اصل استواراست که برای تولیدمحصولات وخدمات  باکیفیت بالانیازبه هماهنگی همه جانبه وفراگیردرسطح سازمان است.این مدل نگرش جدیدی دربحث کیفیت ایجادکردوهمین تفکرنگرش فراگیرمنجربه ظهور”کنترل کیفیت فراگیر”دردهه۶۰میلادی گردید.مدیریت کیفیت فراگیرروشی است برای مدیریت واداره سازمان جهت تعیین کیفیت بامشارکت همه اعضای سازمان که ازطریق جلب رضایت مشتری وتامین همه ذینفعان بدست می آید.درسال۱۹۸۳جایزه کیفیت وسرآمدی کانادا وپس ازآن در۱۹۸۷جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج در آمریکا از اولین گام هایی بودند که برای بخشیدن دید فراگیر به مدل هایی که برای ارزیابی در موسسات صنعتی و غیر صنعتی مورد استفاده قرار می گرفتند برداشته شد و این مدل ها در واقع پوشش دهنده ی تمامی اجزاء یک کسب و کار با در نظر گرفتن منافع تمامی ذینفعان بود.

در اواخر دهه ی ۱۹۸۰،که اقتصاد اروپا در معرض تهدید بازارهای خاور دور(بویژه ژاپن)قرار داشت،گروهی متشکل از مدیران عامل۱۴ سازمان پیشرو در اروپا گرد هم آمدند تا راهکار به سلامت جستن از مخاطره ی موجود و سردمداری آینده را بیابند.مشورت این گروه و عزم آنان به تاسیس بنیاد غیر وابسته کیفیت انجامید.بنیادی که چشم انداز آن درخشش سازمان های اروپایی در جهان و ماموریت آن گسترش آگاهی ها و ارائه دوره های مدیریت،شناسایی دستاوردها و تشویق و انگیزش راهیان مسیر توسعه و تعالی است.بدین ترتیب در سال ۱۹۸۹،بنیاد مدیریت کیفیت اروپا با نام مخفف EFQM تاسیس شد و کمیسیون اروپا آن را تایید کرد.درواقع این مدل به دنبال مدل مالکوم بالدریج در سال ۱۹۸۸بوجودآمد،مدل تعالی سازمانی EFQM در پاسخ به نیاز بهبود رقابت پذیری سازمان های اروپایی توسط ۱۴ کمپانی بزرگ اروپایی(بوش،رنو،فیات،بی تی،بول،الکترولوکس،ک ال ام،نستله،اولیوتی،فیلیپس،سولزر،فولکس واگن،رازالت،سیبا)در کمیسیون اروپایی مورد توافق واقع و امضا گردیده است.این اقدام متهورانه از شبکه قدرتمند مدیریت در حال حاضر دارای ۸۰۰عضو از ۳۸ کشور جهان در بخش خصوصی و دولتی می باشد که در چارچوب یک جامعه اروپایی و در زمینه بهبود کیفیت در ادامه مدل مالکوم بالدریج از آمریکا و همچنین مدل دکتر دمینگ در ژاپن به پیش می رود.مدل EFQMدر سال ۱۹۹۱ به عنوان مدل تعالی کسب و کار معرفی گردید که در آن چارچوبی برای قضاوت و خودارزیابی سازمانی و نهایتا دریافت پاداش کیفیت اروپایی ارائه شد،این اقدام در سال ۱۹۹۲عملی گردید.این مدل نشان دهنده مزیت های پایداری است که یک سازمان متعالی باید به آنها دست یابد.این مدل به سرعت مورد توجه شرکت های اروپایی قرار گرفت و مشخص شد که سازمان های بخش عمومی و صنایع کوچک هم علاقه دارند از آن استفاده کنند.

این مطلب را با ذکر منبع www.efqmaward.ir می توانید بازنشر دهید.

برای مطالعه اطلاعات کامل تعالی سازمانی را از لینک زیر دانلود کنید:

توضیحات کامل درباره مدل تعالی سازمانی EFQM

الگوی تعالی سازمانی

 

مفاهیم بنیادین

مفاهیم بنیادین تعالی سازمانی بدون توجه به نوع، بخش و اندازه سازمان‌ها، برای همه آنها قابل کاربرد بوده و به عنوان مبنا و اساس حرکت سازمان به سمت تعالی مطرح هستند و معیارهای تعالی را پشتیبانی می‌نمایند.

مفاهیم بنیادین به قرار زیر هستند:

 

 • ارزش‌افزایی برای مشتریان

سازمان‌های متعالی مشتریان را علت وجودی اصلی خود می‌دانند و تلاش می‌کنند تا از طریق درک و پیش‌بینی نیازها و انتظارات آنها همواره برایشان نوآوری و خلق ارزش نمایند.

 • پایدارسازی نتایج برجسته

سازمان‌های متعالی در متن محیط عملیاتی خود به نتایج برجسته‌ای پایدار دست مییابند که همزمان نیازهای کوتاه مدت و بلند مدت تمام ذینفعانشان را برآورده میسازد.

 • توسعه قابلیتهای سازمانی

سازمانهای متعالی قابلیتهای خود را از طریق مدیریت اثربخش تغییر در داخل و فراتر از مرزهای سازمان، ارتقا می-دهند.

 • خلق آینده‌ای پایدار

سازمانهای متعالی با ارتقای عملکرد خود در حالی که شرایط اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی جوامعی که با آنها در تماس هستند را بهبود میدهند، تاثیر مثبتی بر دنیای اطراف خود دارند.

 • رهبری با دوراندیشی، الهام بخشی و درستی

سازمان‌های متعالی رهبرانی دارند که آینده را به تصویر کشیده و آن را محقق می‌سازند و به عنوان الگو برای ارزش‌ها و اخلاق سازمانی، ایفای نقش می‌کنند.

 

 • مدیریت با چابکی

سازمانهای متعالی به طور گستردهای به خاطر تواناییشان در شناسایی و پاسخگویی اثربخش و کارا به فرصتها و تهدیدها، شناخته میشوند. این سازمان‌ها از طریق فرایندهای ساخت‌یافته، چابک و همسو با استراتژی‌ها مدیریت می‌شوند تا نتایج پایداری را خلق کنند.

 • موفقیت از طریق استعداد کارکنان

سازمان‌های متعالی کارکنان خود را ارج می‌نهند و فرهنگ توانمندسازی را برای دستیابی متوازن به اهداف سازمانی و شخصی ایجاد می‌کنند.

 • هدایت خلاقیت و نوآوری

سازمان‌های متعالی از طریق بهبود مداوم و نوآوری نظام‌مند و با هدایت خلاقیت ذینفعان خود، ارزش و سطوح عملکردی فزاینده‌ای ایجاد می‌کنند.

مدل جایزه تعالی 

مدلی که جایزه بر آن استوار شده است دارای ۹ معیار به شرح ذیل است:

 مدل تعالی سازمانی EFQM

منطق ارزیابی

منطق ارزیابی، ابزار مدیریتی توانمند و چارچوب ارزیابی پویایی است که رویکردی ساخت‌یافته را برای پرسشگری از عملکرد یک منطقه ایجاد می‌نماید.

منطق ارزیابی، در بالاترین سطح خود بر موارد زیر تاکید دارد:

 • منطقه بایستی نتایج مورد نیاز را به عنوان بخشی از استراتژی خود تعریف و مشخص نماید.
 • منطقه بایستی مجموعه‌ای یکپارچه از رویکردهای مناسب را به منظور دستیابی به نتایج مورد انتظار در حال و آینده، طرح‌ریزی نموده و توسعه دهد.
 • منطقه بایستی رویکردها را به روشی نظام‌مند، جاری‌سازی کند تا از استقرار آنها اطمینان حاصل شود.
 • منطقه بایستی رویکردهای جاری شده را براساس پایش و تحلیل نتایج کسب شده و فعالیت‌های یادگیری مستمر، ارزیابی نموده و اصلاح نماید.

منطق ارزیابی و تحلیل توانمندسازها

منطق ارزیابی و تحلیل توانمندسازها، بر اساس همه شواهدی که در دسترس است، برای مجموعه ای از رویکردهای اتخاذ شده، به‌کار گرفته شود.

منطق ارزیابی EFQM

منطق ارزیابی EFQM

آنچه انتظار داریم که مناطق نشان دهند، در راهنمایی‌های منطق ارزیابی آمده است.

امتیاز کلی زیرمعیار نباید از امتیاز ویژگی “مناسب” در عنصر رویکرد بیشتر باشد. برای مثال اگر رویکردها مناسب نباشند یا زیرمعیار مورد ارزیابی را به طور کامل پوشش ندهند، صرفنظر از اینکه سایر ویژگی‌ها چه امتیازی می‌گیرند، امتیاز کلی داده شده به زیرمعیار، حداکثر برابر با امتیازی خواهد بود که به مناسب بودن رویکردها داده می‌شود.  به منظور کمک به انجام ارزیابی‌ها و تحلیل‌های دقیق‌تر، هر یک از عناصر منطق ارزیابی، به تعدادی ویژگی تفکیک شده و برای هر ویژگی راهنمایی‌هایی درج شده است:

عنصر: رویکرد راهنمایی
ویژگی‌ها: مناسب رویکردها منطق شفافی مبتنی بر نیازهای ذی‌نفعان مربوطه دارند و فرایندمحور هستند.
یکپارچه رویکردها استراتژی را پشتیبانی می­کنند و با دیگر رویکردهای مربوطه، ارتباط دارند.
عنصر: جاری‌سازی راهنمایی
ویژگی‌ها: اجرا شده رویکردها در نواحی مربوطه، به موقع اجرا شده‌اند.
ساخت­یافته اجرا ساخت­یافته است و انعطاف پذیری و چابکی سازمانی را ممکن می­سازد.
عنصر: ارزیابی و اصلاح راهنمایی
ویژگی‌ها: اندازه­گیری اثربخشی و کارایی رویکردها و جاری‌سازی آن‌ها به طور مناسبی اندازه‌گیری می‌شود.
یادگیری و خلاقیت از یادگیری و خلاقیت به منظور ایجاد فرصت‌هایی برای بهبود یا نوآوری استفاده می‌شود.
بهبود و نوآوری از بروندادهای اندازه‌گیری، یادگیری و خلاقیت برای ارزیابی، اولویت­بندی و اجرای بهبودها و نوآوری­ها استفاده می‌شود.

منطق ارزیابی و تحلیل نتایج

منطق ارزیابی EFQM

منطق ارزیابی EFQM

منطق ارزیابی و تحلیل نتایج، بر اساس همه شواهدی که در دسترس است، برای مجموعه ای از نتایج مورد استفاده، به‌کار گرفته شود.

آنچه انتظار داریم که مناطق نشان دهند، در راهنمایی‌های منطق ارزیابی آمده است.

  

امتیاز کلی زیرمعیار نباید از امتیاز ویژگی “محدوده و مربوط‌بودن” در عنصر مربوط و قابل‌استفاده‌ بودن بیشتر باشد. برای مثال اگر محدوده نتایج ارائه شده، زیرمعیار مورد ارزیابی را در راستای اهداف استراتژیک منطقه، به طور کامل پوشش ندهد، امتیاز کلی داده شده به زیرمعیار، حداکثر برابر با امتیازی خواهد بود که به محدوده و مربوط بودن داده‌های در دسترس داده می‌شود.

 

به منظور کمک به انجام ارزیابی‌ها و تحلیل‌های دقیق‌تر، هر یک از عناصر منطق ارزیابی، به تعدادی ویژگی تفکیک شده و برای هر ویژگی راهنمایی‌هایی درج شده است:

عنصر: مربوط و

قابل‌استفاده‌ بودن

راهنمایی
ویژگی‌ها: محدوده و مربوط‌بودن مجموعه­ای منسجم از نتایج، شامل نتایج کلیدی، شناسایی شده است که عملکرد منطقه را در رابطه با استراتژی، اهداف، نیازها و انتظارات ذی­نفعان مربوطه نشان می­دهد.
درستی نتایج، به موقع، قابل اطمینان و صحیح هستند.
بخش‌بندی نتایج برای فراهم کردن بینشی معنی­دار، بخش­بندی مناسبی شده­اند.
عنصر: عملکرد راهنمایی
ویژگی‌ها: روندها روندهای مثبت یا عملکرد خوب پایدار برای یک دوره حداقل ۳ ساله وجود دارد.
اهداف برای نتایج کلیدی، اهداف مربوطه، در راستای اهداف استراتژیک، تعیین شده‌اند و به‌طور مداوم تحقق یافته‌اند.
مقایسه­ها برای نتایج کلیدی، در راستای اهداف استراتژیک، مقایسه‌های بیرونی مرتبط و مناسبی انجام شده‌ است.
اطمینان این اطمینان وجود دارد که سطوح عملکردی بر اساس روابط علت و معلولی ایجاد شده در آینده پایدار بماند.

 شما می توانید با ذکر منبع www.efqmaward.ir این مطلب را بازنشر دهید.

درصورتی که مطالب آموزشی بیشتری را می خواهید داشته باشید از لینک زیر استفاده کنید: