محصولات سایت EFQMaward

در سایت  EFQMaward سه محصول بسیار کاربردی گذاشته شده است.

۱- اولین محصول مجموعه آموزشی EFQM است که در آن تمام فرم ها و فایل های آموزشی گذاشته شده است.

۲- دومین محصول مجموعه مشاوره ای EFQM است که در آن تمام فرم ها و فایل ها و دستورالعمل ها و روش های اجرایی پیاده سازی و ارزیابی EFQM گذاشته شده است. این مجموعه کاملاً کاربردی می باشد.

۳- سومین محصول شامل دو محصول بالا به صورت کامل است و تحت عنوان مجموعه کامل آموزشی و مشاوره ای EFQM عرضه شده است.

تمام این محصولات را از لینک های زیر می توانید مشاهده و دریافت کنید. بر روی لینک ها کلیک فرمائید.