یکی از بهترین و کاربردیترین فرم های قابل استفاده در تعالی سازمانی، فرم شناسنامه رویکرد برای خودارزیابی و ارزیابی تعالی سازمانی است. این فرم را در زیر مشاهده فرمائید.

شناسنامه رویکردهای مدل تعالی EFQM

شناسنامه رویکردهای مدل تعالی EFQM

شماره زیر معیار: شناسنامه رویکرد واحد مجری:
نام رویکرد :
سئوالات پاسخ ها
رویکرد ۱- مناسب:

برای چه “این رویکرد” را  انجام می دهید؟

این”رویکرد ” را از کجا آوردید ؟ چه پایه واساسی دارد؟

 

ذینفعان این رویکرد چه کسانی هستند، نیازها و انتظارات آنها چیست؟

آیا نیازها و انتظارات آنها برآورده شده است؟

 فرآیندهای بدقت تعریف شده : آیا  رویکرد مدون و مستند گردیده است؟ (در قالب دستورالعمل، آیین نامه، رویه، فرآیند، فلوچارت و…)

 

نحوه و مراحل انجام رویکرد را تشریح فرمایید؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-یکپارچگی:

یکپارچگی با خط مشی و استراتژی :

چه ارتباطی بین رویکرد و اهداف کلان، استراتژی ها و برنامه های شرکت وجود دارد؟ تشریح نمایید .(چگونه می توان ادعا کرد که اجرای این رویکرد از این اهداف و برنامه ها حمایت می کند؟)

 

یکپارچگی با سایر رویکردها:

توالی و تعامل این رویکرد با سایر رویکردها چیست؟ (ورودی و خروجی رویکرد با کدام رویکردها ارتباط دارد؟)

 

جاری سازی ۳- اجرا شده:

متولی و مسئول رویکرد کیست؟

درصورت کاربرد آیا رویکرد در کلیه سطوح سازمان اجراء گردیده است؟ (هیئت مدیره، مدیرعامل، معاونت ها، مدیریت ها، …)

 

۴- نظام مند:

آیا زمان شروع یا دوره انجام مشخصی برای رویکرد وجود دارد؟ (سالانه، ماهانه و ….)

در صورت نیاز، رویکرد به­موقع بازنگری و بروزآوری می گردد؟(تشریح نمایید)

 

     
ارزیابی و اصلاح ۵- اندازه گیری :

چه شاخص هایی اندازه گیری یرداشتی یا عملکردی،  در رابطه با اجرای این رویکرد اندازه گیری می شود ؟ (ذکر نمایید)

 

۶- یادگیری و خلاقیت:

آیا الگوبرداری از بهترین‌ها در رابطه با رویکرد انجام گرفته است؟ این الگوبرداری ها در خصوص چه موضوعاتی بوده است؟ (ذکر شود)

 

آیا براساس مدل یا استانداردهای شناخته شده ای، ارزیابی‌ها و ممیزی‌های داخلی و خارجی روی این رویکرد انجام گرفته است؟ (ذکر شود)

 

آیا از خلاقیت کارکنان برای ایجاد تغییر در رویکرد استفاده شده است (نمونه ای از پیشنهادهای ارائه شده کارکنان در مورد این رویکرد را نام ببرید

۷- بهبود و نوآوری:

آیا تاکنون رویکرد  بازنگری و بهبود  یافته است؟ (تشریح نمایید)

 

بهبود ناشی از کدام یک از موارد ذیل بوده ؟ (تشریح نمایید)

·          الگوبرداری از بهترین ها

·          ارزیابی‌ها و ممیزی‌های

·          تجزیه و تحلیل نتایج اندازه گیری

·          خلاقیت و پیشنهاد های کارکنان

·          ……..

 

 فایل ورد شناسنامه رویکرد را از لینک زیر دانلود فرمائید:

محصولات دانلودی مرتبط با تعالی سازمانی را از لینک زیر مشاهده فرمائید: