مدل تعالی سازمانی EFQM

توضیحات کامل درباره مدل تعالی سازمانی EFQM

الگوی تعالی سازمانی

 

مفاهیم بنیادین

مفاهیم بنیادین تعالی سازمانی بدون توجه به نوع، بخش و اندازه سازمان‌ها، برای همه آنها قابل کاربرد بوده و به عنوان مبنا و اساس حرکت سازمان به سمت تعالی مطرح هستند و معیارهای تعالی را پشتیبانی می‌نمایند.

مفاهیم بنیادین به قرار زیر هستند:

 

 • ارزش‌افزایی برای مشتریان

سازمان‌های متعالی مشتریان را علت وجودی اصلی خود می‌دانند و تلاش می‌کنند تا از طریق درک و پیش‌بینی نیازها و انتظارات آنها همواره برایشان نوآوری و خلق ارزش نمایند.

 • پایدارسازی نتایج برجسته

سازمان‌های متعالی در متن محیط عملیاتی خود به نتایج برجسته‌ای پایدار دست مییابند که همزمان نیازهای کوتاه مدت و بلند مدت تمام ذینفعانشان را برآورده میسازد.

 • توسعه قابلیتهای سازمانی

سازمانهای متعالی قابلیتهای خود را از طریق مدیریت اثربخش تغییر در داخل و فراتر از مرزهای سازمان، ارتقا می-دهند.

 • خلق آینده‌ای پایدار

سازمانهای متعالی با ارتقای عملکرد خود در حالی که شرایط اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی جوامعی که با آنها در تماس هستند را بهبود میدهند، تاثیر مثبتی بر دنیای اطراف خود دارند.

 • رهبری با دوراندیشی، الهام بخشی و درستی

سازمان‌های متعالی رهبرانی دارند که آینده را به تصویر کشیده و آن را محقق می‌سازند و به عنوان الگو برای ارزش‌ها و اخلاق سازمانی، ایفای نقش می‌کنند.

 

 • مدیریت با چابکی

سازمانهای متعالی به طور گستردهای به خاطر تواناییشان در شناسایی و پاسخگویی اثربخش و کارا به فرصتها و تهدیدها، شناخته میشوند. این سازمان‌ها از طریق فرایندهای ساخت‌یافته، چابک و همسو با استراتژی‌ها مدیریت می‌شوند تا نتایج پایداری را خلق کنند.

 • موفقیت از طریق استعداد کارکنان

سازمان‌های متعالی کارکنان خود را ارج می‌نهند و فرهنگ توانمندسازی را برای دستیابی متوازن به اهداف سازمانی و شخصی ایجاد می‌کنند.

 • هدایت خلاقیت و نوآوری

سازمان‌های متعالی از طریق بهبود مداوم و نوآوری نظام‌مند و با هدایت خلاقیت ذینفعان خود، ارزش و سطوح عملکردی فزاینده‌ای ایجاد می‌کنند.

مدل جایزه تعالی 

مدلی که جایزه بر آن استوار شده است دارای ۹ معیار به شرح ذیل است:

 مدل تعالی سازمانی EFQM

منطق ارزیابی

منطق ارزیابی، ابزار مدیریتی توانمند و چارچوب ارزیابی پویایی است که رویکردی ساخت‌یافته را برای پرسشگری از عملکرد یک منطقه ایجاد می‌نماید.

منطق ارزیابی، در بالاترین سطح خود بر موارد زیر تاکید دارد:

 • منطقه بایستی نتایج مورد نیاز را به عنوان بخشی از استراتژی خود تعریف و مشخص نماید.
 • منطقه بایستی مجموعه‌ای یکپارچه از رویکردهای مناسب را به منظور دستیابی به نتایج مورد انتظار در حال و آینده، طرح‌ریزی نموده و توسعه دهد.
 • منطقه بایستی رویکردها را به روشی نظام‌مند، جاری‌سازی کند تا از استقرار آنها اطمینان حاصل شود.
 • منطقه بایستی رویکردهای جاری شده را براساس پایش و تحلیل نتایج کسب شده و فعالیت‌های یادگیری مستمر، ارزیابی نموده و اصلاح نماید.

منطق ارزیابی و تحلیل توانمندسازها

منطق ارزیابی و تحلیل توانمندسازها، بر اساس همه شواهدی که در دسترس است، برای مجموعه ای از رویکردهای اتخاذ شده، به‌کار گرفته شود.

منطق ارزیابی EFQM

منطق ارزیابی EFQM

آنچه انتظار داریم که مناطق نشان دهند، در راهنمایی‌های منطق ارزیابی آمده است.

امتیاز کلی زیرمعیار نباید از امتیاز ویژگی “مناسب” در عنصر رویکرد بیشتر باشد. برای مثال اگر رویکردها مناسب نباشند یا زیرمعیار مورد ارزیابی را به طور کامل پوشش ندهند، صرفنظر از اینکه سایر ویژگی‌ها چه امتیازی می‌گیرند، امتیاز کلی داده شده به زیرمعیار، حداکثر برابر با امتیازی خواهد بود که به مناسب بودن رویکردها داده می‌شود.  به منظور کمک به انجام ارزیابی‌ها و تحلیل‌های دقیق‌تر، هر یک از عناصر منطق ارزیابی، به تعدادی ویژگی تفکیک شده و برای هر ویژگی راهنمایی‌هایی درج شده است:

عنصر: رویکرد راهنمایی
ویژگی‌ها: مناسب رویکردها منطق شفافی مبتنی بر نیازهای ذی‌نفعان مربوطه دارند و فرایندمحور هستند.
یکپارچه رویکردها استراتژی را پشتیبانی می­کنند و با دیگر رویکردهای مربوطه، ارتباط دارند.
عنصر: جاری‌سازی راهنمایی
ویژگی‌ها: اجرا شده رویکردها در نواحی مربوطه، به موقع اجرا شده‌اند.
ساخت­یافته اجرا ساخت­یافته است و انعطاف پذیری و چابکی سازمانی را ممکن می­سازد.
عنصر: ارزیابی و اصلاح راهنمایی
ویژگی‌ها: اندازه­گیری اثربخشی و کارایی رویکردها و جاری‌سازی آن‌ها به طور مناسبی اندازه‌گیری می‌شود.
یادگیری و خلاقیت از یادگیری و خلاقیت به منظور ایجاد فرصت‌هایی برای بهبود یا نوآوری استفاده می‌شود.
بهبود و نوآوری از بروندادهای اندازه‌گیری، یادگیری و خلاقیت برای ارزیابی، اولویت­بندی و اجرای بهبودها و نوآوری­ها استفاده می‌شود.

منطق ارزیابی و تحلیل نتایج

منطق ارزیابی EFQM

منطق ارزیابی EFQM

منطق ارزیابی و تحلیل نتایج، بر اساس همه شواهدی که در دسترس است، برای مجموعه ای از نتایج مورد استفاده، به‌کار گرفته شود.

آنچه انتظار داریم که مناطق نشان دهند، در راهنمایی‌های منطق ارزیابی آمده است.

  

امتیاز کلی زیرمعیار نباید از امتیاز ویژگی “محدوده و مربوط‌بودن” در عنصر مربوط و قابل‌استفاده‌ بودن بیشتر باشد. برای مثال اگر محدوده نتایج ارائه شده، زیرمعیار مورد ارزیابی را در راستای اهداف استراتژیک منطقه، به طور کامل پوشش ندهد، امتیاز کلی داده شده به زیرمعیار، حداکثر برابر با امتیازی خواهد بود که به محدوده و مربوط بودن داده‌های در دسترس داده می‌شود.

 

به منظور کمک به انجام ارزیابی‌ها و تحلیل‌های دقیق‌تر، هر یک از عناصر منطق ارزیابی، به تعدادی ویژگی تفکیک شده و برای هر ویژگی راهنمایی‌هایی درج شده است:

عنصر: مربوط و

قابل‌استفاده‌ بودن

راهنمایی
ویژگی‌ها: محدوده و مربوط‌بودن مجموعه­ای منسجم از نتایج، شامل نتایج کلیدی، شناسایی شده است که عملکرد منطقه را در رابطه با استراتژی، اهداف، نیازها و انتظارات ذی­نفعان مربوطه نشان می­دهد.
درستی نتایج، به موقع، قابل اطمینان و صحیح هستند.
بخش‌بندی نتایج برای فراهم کردن بینشی معنی­دار، بخش­بندی مناسبی شده­اند.
عنصر: عملکرد راهنمایی
ویژگی‌ها: روندها روندهای مثبت یا عملکرد خوب پایدار برای یک دوره حداقل ۳ ساله وجود دارد.
اهداف برای نتایج کلیدی، اهداف مربوطه، در راستای اهداف استراتژیک، تعیین شده‌اند و به‌طور مداوم تحقق یافته‌اند.
مقایسه­ها برای نتایج کلیدی، در راستای اهداف استراتژیک، مقایسه‌های بیرونی مرتبط و مناسبی انجام شده‌ است.
اطمینان این اطمینان وجود دارد که سطوح عملکردی بر اساس روابط علت و معلولی ایجاد شده در آینده پایدار بماند.

 شما می توانید با ذکر منبع www.efqmaward.ir این مطلب را بازنشر دهید.

درصورتی که مطالب آموزشی بیشتری را می خواهید داشته باشید از لینک زیر استفاده کنید:

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *